A programsorozatról

szabadszállás eu kormany szechenyi 2020 címer

EgyüttszabadON programsorozat: Oktatás, ismeretterjesztés, tanácsadás, és közösségfejlesztő programok Szabadszálláson

A Szabadszállás Város Önkormányzata a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett város területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának erősítésére kapott támogatást az Európai Szociális Alaptól. A fejlesztés a városban található szegregált terület infrastrukturális fejlesztését, az itt élők rehabilitációját célozza meg.

A pályázatnak köszönhetően megvalósuló programok eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkozatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok. Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki.

A projekt során munkaerő-piaci tanácsadással segítjük a résztvevőket: munka-, pálya- és álláskeresési tanácsadás érhető el a projekt időszaka alatt.

Tervezetten három különböző képzés kerül megvalósításra, melyek segítségével hatékony segítséget kapnak a későbbi szakmai OKJ képzés megszerzéséhez, illetve a tervezett OKJ képzéseknek köszönhetően a térség mezőgazdasági jellegét kihasználva olyan végzettséget szereznek, amely akár magánvállalkozóként, akár vállalatnál történő elhelyezkedéskor segíti a munkaerő-piaci beilleszkedést.

A projekt keretében közösségfejlesztést célzó programelem is megvalósul. A munkát, annak teljes időtartama alatt, 5 fő szociális végzettségű, illetve többéves szakmai tapasztalattal és helyismerettel rendelkező munkatárs segíti a szabadszállási Alapszolgáltatási Központ részéről.

A projekt az alacsony státuszú lakosság társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájárul a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához Szabadszálláson.

A projekt hosszú távú célkitűzésével összhangban Szabadszállás Város Önkormányzatának célja a szegregált területeken élők integrálása mind társadalmi, mind munkaerőpiaci szinten. A tevékenységeken való részvétellel az akcióterületen belüli esetleges feszültségek, csoportközi konfliktusok enyhülnek, valamint azt, hogy a település egésze és a szegregált településrész között esetleges konfliktus, társadalmi feszültség oldódik, megszűnik.

Az EgyüttszabadON programsorozat a “Komplex programok Szabadszálláson a társadalmi együttműködés erősítéséért, TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00003” pályázat keretében valósulhat meg.

Kedvezményezett Szabadszállás Város Önkormányzata, konzorciumi partner: Alapszolgáltatási Központ. A projekt teljes költségvetése 116 millió Ft, 100%-ban az Európai Szociális Alap támogatásából.

Bővebb információ: http://szabadszallas.hu/intezmenyek/62-palyazatok/428-komplex-programok-szabadszallason-a-tarsadalmi-egyuttmukodes-erositeseert