OKJ-s képzések

A projekt szakmai programjának keretében olyan képzéseket kívánunk megvalósítani, amelyek a lehető legnagyobb mértékben növelik a foglalkoztatás, ill. a munkaerőpiaci beilleszkedés esélyét, valamint erősítik a jövedelemszerzésre való képesség kialakítását, fejlesztését.

A projekt keretében 4 különböző szakmai képzést valósítunk meg, olyan szakmai ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők, amelyek hatékony segítséget, ill. alapot jelentenek a munkaerő-piaci beilleszkedéshez (visszatéréshez vagy belépéshez).

Építő- és anyagmozgató gép kezelő (Targoncavezető szakmairány) (OKJ 32 582 02): a résztvevők az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépek és berendezések kezelését sajátítják el. A képzés elvégzését követően képes lesz:

 • a rendelkezésére álló dokumentumok (építési rajzok, technológiai tervek, gépkönyvek) áttekintésére;
 • a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellenőrzését végrehajtani;
 • a gép próbáját, üzembe helyezését elvégezni;
 • üzemszerű feladatokat végrehajtani, közlekedni a géppel munkahelyen és a közforgalomban;
 • építő- és anyagmozgató gépet, berendezést rendeltetésszerűen és biztonságosan kezelni, működtetni;
 • a gépet üzemen kívül helyezni, leállítani, rögzíteni és lezárni;
 • az előírt karbantartási munkákat, kisebb javításokat a gépen elvégezni;
 • gépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközöket (ha a gép ezekkel rendelkezik) kezelni, felügyelni;
 • a géppel kapcsolatos adminisztrációt (pl. gépnapló vezetés) elvégezni;
 • a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályok alkalmazására.

A képzés 60-90 óra alatt végezhető el, írásbeli és gyakorlati vizsgával zárul. A tervezett létszáma 25 fő, a lebonyolítás tervezett ideje: 2020. december – 2021. január. Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: +36 20/429-9555, vagy személyesen az Alapszolgáltatási Központban.

Motorfűrész-kezelő (OKJ 21 623 02): olyan szakembereket képez, aki a munkavédelmi előírások betartása mellett gallyazást, darabolást végez, kezeli és karbantartja a motorfűrészeket, motoros adaptereket, elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket, vállalkozói alapismeretekkel rendelkezik (vállalkozás indítása, működtetése), és az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat meg tudja különböztetni.

A képzés 140-260 óra alatt végezhető el, szóbeli és gyakorlati vizsgával zárul. A tervezett létszáma 25 fő, a lebonyolítás tervezett ideje: 2020. december – 2021. február. Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: +36 20/429-9555, vagy személyesen az Alapszolgáltatási Központban.

Intézménytakarító (OKJ 31 853 05): formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett napi szintű szolgáltatás nyújtásának az elsajátítása, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző, emberekre, hasznos élőlényekre és környezetre kockázatokat jelentő anyagokat távolítják el vagy tartják távol szakszerű módszerekkel, kézi eszközök és a modulleírásban meghatározott gépek alkalmazásával és tervezett időben. A képzést elvégző képes lesz:

 • megismerni és betartani a rá vonatkozó általános és helyi előírásokat
 • felismerni a burkolatokat és szennyeződéseket, ismerni azok fizikai és kémiai tulajdonságait, és képes dönteni a modulban szereplő eljárások és technológiák alkalmazásáról
 • alkalmazni a munkaköréhez tartozó szakmai irányelveket
 • előkészíteni az eszközrendszert és előkészülni a munkavégzésre
 • szakmai utasítások alapján szakszerűen elvégezni a feladatokat
 • eltávolítani a különböző felületekről a nem tapadó és a tapadó szennyeződéseket
 • fertőtleníteni a felületeket
 • elvégezni a gépek és eszközök felhasználói szintű karbantartását
 • dokumentáltan átadni a kész területet.

A képzés 160-240 óra alatt végezhető el, gyakorlati vizsgával zárul. A tervezett létszáma 15 fő, a lebonyolítás tervezett ideje: 2020. december – 2021. március. Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: +36 20/429-9555, vagy személyesen az Alapszolgáltatási Központban.

Szociális gondozó és ápoló (OKJ 34 762 01): a szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információkat gyűjteni
 • a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani
 • elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni
 • adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni
 • klienseit motiválni
 • felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz
 • a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni
 • a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni
 • info–kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni
 • feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni
 • gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni
 • segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában
 • segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban
 • az alapvető szükségleteket felmérni
 • a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni
 • megbízás alapján kliense érdekeit képviselni
 • saját gondozási munkáját dokumentálni
 •  részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában
 • az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni
 • a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni
 • háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani.

A képzés 1300 – 1560 óra alatt végezhető el, írásbeli és gyakorlati vizsgával zárul. A tervezett létszám 15 fő, a lebonyolítás tervezett ideje: 2020. december – 2021. szeptember. Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: +36 30/525-3827, vagy személyesen az Alapszolgáltatási Központban.

A képzések a “Komplex programok Szabadszálláson a társadalmi együttműködés erősítéséért, TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00003” pályázatnak köszönhetően valósulhatnak meg.