Szociális tanácsadás

A 2021 tavasszal érvényben lévő járványügyi intézkezések miatt a programsorozat egyes elődásai online kerültek megrendezésre, melyeket a résztvevők élőben követhettek, valamint felvételről utólag is megtekinthetők YouTube csatornánkon.

A szociális tanácsadás programsorozat eddig megvalósult moduljai:

Hogyan keressünk munkát 1-4.

Törekvés az egészségfejlesztésre: Mentálhigiénés tanácsadás és drogprevenció 1-5.

Kortárssegítő multiplikátor tudásmegosztás képzés

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági programsorozat 1-

Az eddig megvalósult összes szociális tanácsadás rendezvény leírása, időrendben, ide kattintva érhető el.

Kortárssegítő Multiplikátor Tudásmegosztás

A kortárssegítők azok a személyek, akik a velük hasonló életkorú társaiknak nyújtanak segítséget. Ők jelenthetik a kapcsolatot az adott életkorú, élethelyzetű populáció és a különböző intézmények, ellátórendszerek között.

A kortárssegítő felkészítés fő célja, hogy megnöveljük a kortárssegítők aktivitását a saját szociokulturális környezetükben, hogy megtanítsuk nekik a problémás helyzetek felismerését, illetve felruházzuk őket a problémás helyzetek megoldását elősegítő módszerekkel. 

A 16 órás képzés során az a fő célunk, hogy megismertessük a résztvevőket a kortárssegítés fogalmával és céljaival. Nagy hangsúlyt fektettünk a leendő kortárssegítők azon készségeinek fejlesztésére, amelyek elengedhetetlenek a későbbi munkavégzés során (empátia, tolerancia, problémamegoldás, kommunikáció, konfliktuskezelés, stb.), illetve olyan módszerekkel igyekszünk felvértezni őket, amelyeket eredményesen tudnak alkalmazni a terepen végzett munka során. 

Esélyegyenlőség és fenntarthatóság

Az elmúlt évben a koronavírus és a hozzá kapcsolódó események egy merőben új, a társadalom jelentős része által korábban még nem tapasztalt változásokhoz vezettek. A koronavírus mind a társadalmat, mind a családokat, mind az egyéneket egyaránt érintette. Az ezen időszak alatt hozott rendelkezések (távolságtartás, a különböző szolgáltatások részleges vagy teljes felfüggesztése, a különböző közintézmények bezárása, egzisztenciális válság kialakulása stb.) negatívan hatottak minden társadalmi csoportra. 

A koronavírus járvány hatására a magyar társadalom mentális egészsége negatív irányba mozdult el. A mindennapokat egy egyfajta állandó szorongás hatotta át. Az egzisztenciális bizonytalanság, a betegséggel kapcsolatos félelemek állandó szorongató tényezőkké nőtték ki magukat. Az állandó szorongás pedig egy idő után fizikai tünetekben is megmutatkozhat. Az idősek és krónikus betegséggel küzdők társadalmi csoportja fokozott veszélynek volt kitéve a járványhelyzet ideje alatt.

A különösen sérülékeny csoporthoz tartoznak a foglalkozás célcsoportjába tartozó idősek is. Az egészségügyi kockázat mellett, a társas izoláció és elmagányosodás negatív hatásai a célcsoportot közvetlenül is érintették. A koronavírus miatti izoláció számos területen fejti ki negatív hatását. A hatások nagy részben átmenetiek, de a megélt nehézségek negatív hatása, akár hosszútávon is elkísérheti az egyéneket. A bezártság és izoláció negatívan hat a gondolkodási és koncentrációs képességekre, megváltozhatnak az alvási és az étkezési szokások, a napirendben bekövetkező változások szintén megterhelők lehetnek. A szociális és munkakapcsolatok hiánya miatt a saját magunkba vetett jelentőség hite csökken, feleslegesnek, elfeledettnek élhetik meg magukat az idősek, ez növeli a szorongás szintjét és negatív hatást gyakorol az általános érzelmi-hangulati állapotra. Az egyének úgy érezhetik, hogy gátolva vannak tevékenységükben, önállóságukban, döntési szabadságukban. A megélt stressz miatt az érzelemszabályozás mértéke csökken, az érzelmek és indulatok kifejezése fokozottabbá válik, így a konfliktushelyzetek is gyakoribbá válhatnak, melyek tovább ronthatják a társas kapcsolatok minőségét és mennyiségét.

A szociális tanácsadás soron következő alkalmán a részt vevők megoszthatják egymással a pandémia alatt megélt nehézségeket. Teret kaphatnak a problémák, nehézségek, veszteségek, indulatok, konfliktusok. Ugyanakkor feltárásra kerülhetnek azok az erősségek, erőforrások, új élmények, melyek segítették a bezártsággal, izolációval, betegséggel való megküzdést. Az alkalom végén összegzésre kerülnek a személyes megküzdés pozitív aspektusai és ezek a csoport számára egy tudásbázist fognak jelenteni 

A foglalkozás során a ráhangolódó nyitó gyakorlat során a csoporttagok megosztják egymással a pandémiás helyzettel kapcsolatos érzelmi-hangulati állapotukat. A délután során egy interaktív beszélgetés során áttekintjük a koronavírus miatti bezártság negatív következményeit. Összegezzük az eddigi tapasztalatokat.

Kiscsoportos munkában a részt vevők összegyűjtik a pozitív és negatív belső megéléséket, jellemzőket. Ezt követően összegyűjtésre kerülnek a helyzet adta pozitív és negatív külső tényezők is. A szempontokat összegyűjtve egy közös tudásbázis hozható létre, mely tartalmazza a külső veszélyforrásokat, fejlesztendő belső tulajdonságokat, de ugyanúgy magában hordozza a lehetőségeket és a belső erőforrások tudatosítását is.

Az alkalom végén lehetőség nyílik egy erőforrás mobilizáló imaginációs, relaxációs gyakorlat kipróbálására is.

Bővebben az Együttszabadonról: https://www.egyuttszabadon.hu/a-programsorozatrol/